Banner tin tuc

V/v: Đổi tên Ban Đầu tư Hạ tầng KCN Tân Bình & chuyển đổi cty Taniservice thành công ty cổ phần

Created on Thursday, 26 September 2013 03:25

Theo quyết định số 410/QĐCĐ-Cty từ Ban Tổng Giám Đốc công ty Tanimex ký ngày 30/3/2012, từ ngày 01/4/2012, Ban Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng KCN Tân Bình chính thức đổi tên thành Ban Quản lý Hạ Tầng KCN Tân Bình.

Subcategories