Banner tin tuc

Thị trường địa ốc “méo mó” vì kinh doanh quá dễ dàng

Created on Thursday, 26 September 2013 04:09

Đặt nhiều kỳ vọng vào phân khúc nhà giá thấp song viễn cảnh của thị trường chưa sáng sủa như mong đợi. Tồn kho bất động sản đang là nỗi trăn trở của không ít doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp yếu về năng lực tài chính.

Ưu đãi phát triển nhà ở thương mại cho thuê

Created on Thursday, 26 September 2013 04:07

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để cho thuê. Trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, UBND cấp tỉnh phải xác định rõ kế hoạch phát triển nhà ở thương mại để cho thuê trong từng giai đoạn.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Created on Tuesday, 19 January 2021 11:29

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Created on Friday, 10 January 2020 14:54

                 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Created on Friday, 18 January 2019 16:57

 

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI - CHUNG CƯ BÌNH PHÚ

Created on Wednesday, 01 August 2018 11:27

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/10/2017 ĐẾN 30/9/2018

Created on Monday, 25 June 2018 14:33

TANIMEX TEAMBUILDING 2018

Created on Monday, 21 May 2018 14:46

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ, QSDNO VÀ TSGLVĐ CHUNG CƯ TANIBUILDING SƠN KỲ 1

Created on Sunday, 11 February 2018 11:03

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Created on Wednesday, 17 January 2018 15:06

Subcategories